Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας

 • Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Άλλο Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Πόλη: ΧΑΝΙΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά,Διαχείριση και διοίκηση,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ B 4119/2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.mtim.tuc.gr

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας – Master Science in Technology & Innovation Management» έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διοίκηση της Τεχνολογίας, της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξης της χώρας.

  Απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και ερευνητές με στόχο:

  1. Την εξειδίκευση τους στα σύγχρονα συστήματα διοίκησης των τεχνολογιών, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας συνδυάζοντας γνώσεις από τις επιστήμες της διοίκησης, της λήψης αποφάσεων, της οργάνωσης, της οικονομίας, του μάρκετινγκ, της καινοτομίας, της πληροφορικής, των τεχνολογιών, της νομικής, καθώς επίσης και τη δημιουργία επιστημόνων – ερευνητών οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της στα αντικείμενα που αυτό θεραπεύει.
  2. Την ανάπτυξη των οργανωτικών, διοικητικών και τεχνολογικών προσόντων και γνώσεων που θα τους είναι αναγκαία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
  3. Την απόκτηση γνώσεων επί του ισχύοντος νομικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και επιχειρήσεων.
  4. Την προετοιμασία τους για αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων.

  Το πρόγραμμα είναι διεθνές και προσφέρεται στην Αγγλική Γλώσσα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  All applicants should have a graduate degree from a wide range of academic backgrounds including Engineering Schools, Physics, Mathematics, Chemistry, Biology, Geology, Agriculture, Business Administration, Finance, Information Technology, Medical & Bio-medical, Military Academies and Technological Universities & Institutes from EU and non EU countries.

  Proof of English Language: Students whose native language is not English must include proof of competence and fluency in English language (Lower level or higher)

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 • Σημειώσεις:

  Εως τα 4.000€ για φοιτητές προερχόμενους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έως τα 8.000 € για φοιτητές προερχόμενους από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης, εξ αποστάσεως