Δημοσιογραφία

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3929/τ.Β/10-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2000

  URL Ιστοσελίδας: https://journalism.jour.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας με τίτλο «Δημοσιογραφία» είναι η μελέτη, η έρευνα και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα πεδία της Δημοσιογραφίας, με τρεις ειδικεύσεις:

  Α. Δημοσιογραφία στην Ψηφιακή Εποχή.
  Β. Παγκόσμια Δημοσιογραφία.
  Γ. Δημοσιογραφία των Τεχνών και του Πολιτισμού.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στα πεδία της Σύγχρονης Δημοσιογραφίας, καθώς και η ανάπτυξη της έρευνας στα επιστημονικά αυτά πεδία. Αφορά σε ειδικές θεματικές ενότητες των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών με βάση τις οποίες οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν την εξειδικευμένη κατάρτιση έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της αγοράς εργασίας στο χώρο της δημοσιογραφίας, όπως είναι σε μέσα μαζικής επικοινωνίας, πρακτορεία ειδήσεων, γραφεία τύπου, και γενικότερα στην παραγωγή και διακίνηση ενημερωτικού και ειδησεογραφικού περιεχομένου

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Δημοσιογραφίας, Μέσων ή Επικοινωνίας καθώς και πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Δημοσογραφίας
  Μέσων Επικοινωνίας
  Ανθρωπιστικών Επιστημων
  Κοινωνικών Επιστημών
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. με συνάφεια

 • Ειδικεύσεις:

  1. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
  2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
  3. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  taggelik@jour.auth.gr
  τηλ. 2310992063