Δημόσιο Δίκαιο (Public Law)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Νομική Σχολή

  Τμήμα: Νομική Σχολή (School of Law)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Νομική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4150 Β'2018/2433 Β΄2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1200

  URL Ιστοσελίδας: https://www.law.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Δημόσιο Δίκαιο (Public Law)
  2. Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ecclesiastical Law)
  3. Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο (financial regulation)