Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική (International and European Governance and Politics)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Department of Political Science and Public Adminis

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 5 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Πολιτικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2501 Β΄2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  URL Ιστοσελίδας: http://www.pspa.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/die8nis-kai-eyrwpaiki-diakybernhsh-kai-politiki.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική /International and European Governance and Politics» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την εμβάθυνση στο αντικείμενο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών υπό το φως των εξελίξεων στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον καθώς και την προαγωγή της έρευνας στους τομείς αυτούς.
  Η προστιθέμενη αξία του προγράμματος οφείλεται στον διεπιστημονικό του χαρακτήρα και στη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από ποικίλα γνωστικά πεδία και αντικείμενα, όπως οι διεθνείς σχέσεις, οι διεθνείς οργανισμοί, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και η διεθνής και ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία.
  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα σύγχρονα επιστημονικά ρεύματα και η απόκτηση των απαραίτητων ερευνητικών εργαλείων και πρακτικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν την εμβάθυνση και την εξειδίκευση των γνώσεών τους και την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχικό στόχο του προγράμματος συνιστά η άρτια κατάρτιση των φοιτητών για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την στελέχωση διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, καθώς και ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών, την πρόσβαση στον ακαδημαϊκό χώρο και την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Διεθνής Διακυβέρνηση και Πολιτική (International Governance and Politics)
  2. Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική (European Governance and Politics)

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματεία ΠΜΣ
  Υπεύθυνες: Όλγα Δημαρέση, Μαρίνα Πετρέλλη

  Τηλέφωνα: 2103688963-4
  Fax: 2103688964

  Ε-mail: eisweb@pspa.uoa.gr

  Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 6, Τ.Κ. 10678, Αθήνα
  Γραφείο: 3, 2ος όροφος