Διεθνές ΠΜΣ στην Προχωρημένη Επιστήμη Αργίλων IMACS

 • Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Είδος ΠΜΣ: Erasmus Mundus

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Επεξεργασία τροφίμων,Περιβαλλοντικές επιστήμες,Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://sfa.univ-poitiers.fr/master-imacs-materiaux-mineraux/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  H Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων συμμετέχει ως εταίρος στο Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus, με τίτλο “IMACS (International Master in Advanced Clay Science)”. Το ΠΜΣ λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus (EMJMD) και παρέχεται από διεθνή κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τo πρόγραμμα IMACS αποτελεί συνεργασία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με το University of Poitiers (Γαλλία), το University of Aveiro (Πορτογαλία) και το Federal University of Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Βραζιλία).