Διδακτική της Βιολογίας (MSc Didacticsof Biology)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Βιολογίας ( Department of Biology )

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2104 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://mde-didaktiki.biol.uoa.gr

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ