Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας (MSc in Liaison Psychiatry: Integrative Care of Physical and Mental Health)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3695 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/diasyndetiki_psychiatriki_apartiomeni_frontida_somatikis_kai_psychikis_ygeias/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» υποστηρίζεται από την Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α..
  Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η εκπαίδευση και η έρευνα στο ευρύ γνωστικό πεδίο της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, η άσκηση της οποίας αφορά κυρίως στην λειτουργία των Ψυχιατρικών Μονάδων των Γενικών Νοσοκομείων, αλλά και στις υπόλοιπες βαθμίδες παροχής υγείας.
  Ειδικότερα, η άσκηση της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής αφορά την παροχή απαρτιωμένης ψυχιατρικής φροντίδας σε άτομα με συνύπαρξη ψυχικής και σωματικής νόσου, σε ψυχικά πάσχοντες με προεξάρχουσες τις σωματικές εκδηλώσεις, την πρόληψη (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) της ψυχολογικής αντίδρασης στη σωματική νόσο, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ψυχική και σωματική νόσο, την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού υγείας στην ανίχνευση της ψυχικής διαταραχής, την βελτίωση της επικοινωνίας του ιατρικού προσωπικού με τον ασθενή, αλλά και την αντιμετώπιση της εξουθένωσης του ιατρικού προσωπικού.
  Η Διασυνδετική Ψυχιατρική αποτελεί διεθνώς μια από τις πλέον αναγνωρισμένες και κύριες εξειδικεύσεις της Ψυχιατρικής σε πολλές αναπτυγμένες χώρες (Η.Π.Α, Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία κ.α).
  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα “Διασυνδετικής Ψυχιατρικής” η εκπαίδευση και η εξειδίκευση νέων επιστημόνων στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της παροχής απαρτιωμένης φροντίδας της σωματικής και ψυχικής υγείας, τόσο ψυχιάτρων όσο και ιατρών άλλων ειδικοτήτων όπως και επαγγελματιών κλάδων συναφών προς την ψυχιατρική και τις άλλες ιατρικές
  ειδικότητες, που θα συμμετέχουν σε αυτό, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές και ερευνητικές ικανότητες με αξιόλογη πρακτική εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος τους, έχοντας σοβαρές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Υψηλή δε προτεραιότητα του προγράμματος αποτελεί η προαγωγή της έρευνας στο αντικείμενο της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής.
  Aποσκοπεί επίσης, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι φοιτητές να έχουν αποκτήσει υψηλό επίπεδο γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού τους αντικειμένου, έτσι ώστε να δύνανται να στελεχώσουν ψυχιατρικές Μονάδες Γενικών Νοσοκομείων, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Κοινωνικής Ιατρικής όπως και ποικίλους κρατικούς και μη κρατικούς
  οργανισμούς, φορείς και δομές που σχετίζονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με την απαρτιωμένη φροντίδα σωματικής και ψυχικής υγείας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου των Α.Ε.Ι..

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διασυνδετική Ψυχιατρική» (MSc in «Liaison Psychiatry: Integrative Care of Physical and Mental Health»).

 • Σημειώσεις:

  Περισσότερες Πληροφορίες
  http://liaisonpsychiatry.med.uoa.gr/