Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Πόλη: ΡΟΔΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς,Πολιτικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2885/Β΄/19.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2800

  URL Ιστοσελίδας: http://gds.aegean.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εκπαίδευση και η μετάδοση θεωρητικών γνώσεων, εμπειρίας και μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης στους συμμετέχοντες στο Π.Μ.Σ. της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας του ευρύτερου μεσογειακού χώρου, εστιάζοντας περισσότερο στο πεδίο της ασφάλειας, της διακυβέρνησης και της οικονομικής ανάπτυξης.

  Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική και μεθοδολογική εκπαίδευση και κυρίως την εξειδικευμένη γνώση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων στη περιοχή της Μεσογείου, ώστε οι απόφοιτοίές του να επιχειρήσουν με αξιώσεις τα επόμενα βήματά τους στον εγχώριο ή/και το διεθνή επαγγελματικό και ακαδημαϊκό στίβο. Ειδικότερα, διερευνώνται σε βάθος οι σημαντικότερες πτυχές της σύγχρονης ιστορίας της Μεσογείου και οι σημαντικότερες μεταψυχροπολεμικές γεωπολιτικές και οικονομικές αλλαγές που επήλθαν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, εξετάζονται διεξοδικά οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Νότιες Μεσογειακές χώρες, παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής των χωρών της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρική καθώς και των χωρών της Νότιας Ευρώπης, αναλύονται οι διεθνείς οργανισμοί που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και προσδιορίζονται τα ζητήματα των θαλασσίων ζωνών.

  Διερευνώνται, επίσης οι παραδοσιακές διακρατικές και εμφύλιες συγκρούσεις. Ιδιαίτερη, ωστόσο, έμφαση δίνεται στην εμβάθυνση των νέων απειλών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Μεσογείου, όπως μεταξύ άλλων η οικονομική δυσπραγία και η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, η αναβίωση του Ισλάμ, η αύξηση της τρομοκρατίας, η εξαναγκαστική μετανάστευση, και η διάχυση των ΄Όπλων Μαζικής Καταστροφής.

  Τέλος, διερευνάται η αλληλεπίδραση της ενεργειακής ασφάλειας με τις διαμορφούμενες γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μεσόγειο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι. ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Η ΟΜΟΤΑΓΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Σ.Ε.Ι.) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ, ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Σ.Ε.)

 • Σημειώσεις:

  Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο», Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, 851 00, Ρόδος, Ελλάδα, Κτίριο «Δ»
  Ώρες Λειτουργίας της Γραμματείας:
  Δευτέρα έως Παρασκευή 15:00 μ.μ. έως 17:00 μ.μ.
  Τηλ. +30 2241099318
  Fax. +30 2241099309
  Email:  rhodes_pms_gov@aegean.gr.