Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2027/Β/5-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3250

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/413-texnologia-poiotitas/529-texnologia-poiotitas

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Προϋποθέσεις