Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Χημείας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Επεξεργασία τροφίμων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2633/τΒ΄/5-7-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.chem.auth.gr/spoudes/programmata-metaptychiakon/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εμβάθυνση, η ερευνητική ενασχόληση, και η εξειδίκευση σε θέματα:

  α) προχωρημένης χημικής τεχνολογίας, τεχνολογίας για τον έλεγχο ρύπανσης του περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσομοίωσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, καταλυτικών διεργασιών με εφαρμογές στο περιβάλλον και τη χημική βιομηχανία, ανάπτυξης και εφαρμογών προηγμένων ανόργανων και υβριδικών νανοϋλικών,

  β) παραγωγής, ιδιοτήτων και εφαρμογών διαφόρων πολυμερών και βιοπολυμερών, μηχανισμών και κινητικής αντιδράσεων πολυμερισμού και συμπολυμερισμού, τεχνικών χαρακτηρισμού πολυμερικών υλικών, ανακύκλωσης πολυμερών, μεθόδων μορφοποίησης πολυμερών, σύνθεσης και ιδιοτήτων νανοσύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας, και δομής, ιδιοτήτων και κατεργασίας φυσικών και σύνθετων υφάνσιμων ινών και

  γ) χημικών, βιοχημικών και φυσικοχημικών μεταβολών των τροφίμων, οργανοληπτικής αξιολόγησης των τροφίμων, νομοθεσίας νοθείας-συσκευασίας των τροφίμων, σχεδιασμού και βελτιστοποίησης (βιο)διεργασιών, ανάπτυξης νέων προϊόντων και συστατικών με ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένων τωνποτών και των ζωοτροφών.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών, και Χημείας, Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ζωοτροφών.

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Χημείας
  Χημικών Μηχανικών
  Επιστημών Περιβάλλοντος
  Φυσικής
  Γεωπονίας

 • Ειδικεύσεις:

  1. Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία
  2. Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών
  3. Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών

 • Σημειώσεις: