Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

  Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://chem.materials.uoi.gr/

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Χημείας, Φυσικής, Χημικών Μηχανικών, καθώς και άλλων, σχετικών, εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ.1 του Ν. 4485/2017 καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης