Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: Ιατρικής

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄2670/06-07-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.med.duth.gr

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αντιστοίχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που κατέχουν ικανοποιητική εμπειρία στη χειρουργική και έχουν ενδιαφέρον στη Χειρουργική Ήπατος − Χοληφόρων – Παγκρέατος.