Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Φυσικής

  Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 εξάμηνα για την πλήρη, 6 εξάμηνα για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές Επιστήμες,Περιβαλλοντικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1884/24.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.physics.uoi.gr/seci/postgrad1.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ.«Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» είναι:
  (1) η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον σε πτυχιούχους Τμημάτων συναφών ειδικοτήτων, αποφοίτων Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής.
  (2) η κατάρτιση και εκπαίδευση επιστημόνων σε μεταπτυχιακό επίπεδο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και η εξειδίκευση τους σε ερευνητικά αντικείμενα συναφή με τον τίτλο του Π.Μ.Σ., με σκοπό την απόκτηση ικανότητας ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστημονικής έρευνας.
  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία αποφοίτων με γνώσεις υψηλού επιπέδου, οι οποίοι θα γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στα αντικείμενα των Ατμοσφαιρικών Επιστημών και του Περιβάλλοντος και θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να παράγουν πρωτότυπη έρευνα στα ανωτέρω αντικείμενα και να συμμετέχουν στην επίλυση προβλημάτων και την αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι καταρτισμένοι θεωρητικά και πρακτικά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σε θέση να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις της μελλοντικής τους απασχόλησης σε τομείς που σχετίζονται με τις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Γεωπονοδασολογικών και Στρατιωτικών Σχολών των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων μπορεί να γίνουν δεκτοί μετά από απόφαση της Σ.Ε.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» αντίστοιχο του MSc.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Η γραμματεία του Τμήματος δέχεται καθημερινά  τους φοιτητές και το κοινό ώρες 11:00-13:00 τις εργάσιμες ημέρες.

  Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι : gramphys@uoi.gr
  και το τηλέφωνο επικοινωνίας : 2651007490,7491,7192