Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Πόλη: ΡΟΔΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Πολιτικές επιστήμες,Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2884/Β΄/19.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  URL Ιστοσελίδας: https://ema.aegean.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο της αρχαιολογίας, αιγυπτιολογίας, αρχαίας ιστορίας και των διαπολιτισμικών επαφών στην ανατολική Μεσόγειο της από την Προϊστορική Εποχή μέχρι και την Ύστερη Αρχαιότητα. Το Π.Μ.Σ. θα παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, θα καλλιεργεί την κριτική και αναλυτική σκέψη, θα αναπτύσσει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων της αρχαιότητας της ανατολικής Μεσογείου και θα καταρτίσει τους/τις μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες (στο εξής μ.φ.) να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι οι Μ.Φ. του προγράμματος να αποκτήσουν ολιστικά γνώσεις για την Ανατολική Μεσόγειο κατά την αρχαιότητα, μέσα από όλες τις διαστάσεις της, και ταυτόχρονα να μυηθούν στην ερευνητική διαδικασία, αλλά και στις διαδικασίες της συμμετοχικής έρευνας στο πλαίσιο της αρχαιολογικής θεωρίας και στη βάση των ερευνητικών μεθόδων, οι οποίες προτείνονται στο χώρο των αρχαιογνωστικών επιστημών και δη της αρχαιολογίας.

  Στόχος του Π.Μ.Σ. αποτελεί η πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων, μέσα από το πλαίσιο ασκήσεων και πρακτικών στα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια και στις ανασκαφικές δραστηριότητες του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, σε συνεργαζόμενους συναφείς φορείς, καθώς και μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Φοιτητών/τριών Erasmus+ Placement. Στο πλαίσιο αυτό, οι Μ.Φ. εμπλέκονται σε έρευνα πεδίου, σε εμπειρικές έρευνες και σε πρακτική άσκηση, ενεργοποιώντας θεωρίες, τεχνικές, στρατηγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που άπτονται κατεξοχήν των ερευνητικών αντικειμένων και ενδιαφερόντων του Π.Μ.Σ. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι Μ.Φ. θα πρέπει να έχουν διαμορφώσει το προφίλ ενός σύγχρονου ερευνητή.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.) ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Η ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΑΤΑΠ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ. ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΔΕΚΤΟΙ/ΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Σημειώσεις:

  Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
  «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»

  Μαρία Τσαμούρη
  Κτίριο 7ης Μαρτίου, Γραφείο Β25
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  Δημοκρατίας 1, ΤΚ: 85132
  Ρόδος
  Τηλέφωνα: 22410 99370, 6973683784
  email: Rhodes_pms_eastarch@aegean.gr – mariatsamouri@aegean.gr.
  Ώρες κοινού:
  Καθημερινά από τις 08.30 έως τις 13.30