Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: Ιατρικής

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄2878/19-07-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.human-reproduction.med.duth.gr

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Μοριακής Βιολογίας- Γενετικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής), Σχολών Θετικών Επιστημών (Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας), Σχολών Ψυχολογίας, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι πτυχιούχοι μπορεί να είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Πανε