Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

  Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Επεξεργασία τροφίμων,Γεωεπιστήμη,Περιβαλλοντικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄2083/07-06-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2000

  URL Ιστοσελίδας: http://agro.duth.gr

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα όσοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων των Γεωπονικών και Δασολογικών Σχολών, των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων