Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά (MSc in Viticulture – Oenology and Alcoholic Beverages)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Χημείας (Department of Chemistry)

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Επεξεργασία τροφίμων,Γεωεπιστήμη

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3437 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://viticulture-oenology.chem.uoa.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Επιστήμης Φυτικής
  Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών