Πόσιμο-Θαλασσινό Νερό και Υγεία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Πόλη: ΛΕΣΒΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2836/Β΄/16.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3500

  URL Ιστοσελίδας: https://www.aegean.gr/postgraduate/%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF-%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B9-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να προσφέρει, σε επιστήμονες που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στο θέμα του νερού και περιλαμβάνει τη μελέτη των συγχρόνων προβλημάτων που άπτονται της ποιότητα του νερού καθώς και τη μελέτη του τρόπου πρόληψής τους.

  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα προσφέρει ευρεία κατάρτιση και ερευνητική εκπαίδευση που θα ενισχύσει τις ικανότητες των σπουδαστών να είναι ανταγωνιστικοί στο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον της διαχείρισης της ποιότητας του νερού, πόσιμου και της θάλασσας.

  Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων γνώσεις σε βάθος στα πεδία της χημείας και της μικροβιολογίας του νερού, τους μηχανισμούς που προκαλούν την ρύπανση και μόλυνση του πόσιμου νερού και των νερών κολύμβησης, την κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων, και της σχέσης (αλληλεπίδραση) των υπόγειων με τα επιφανειακά νερά, και γενικότερα της επίδρασης των διάφορων διαχειριστικών πρακτικών στους υδάτινους πόρους, την ασφάλεια του νερού κατά την άντληση, μεταφορά και διανομή του, τον ρόλο του νερού στη Δημόσια Υγεία, τις μεθόδους επεξεργασίας και διανομής του, και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα του πόσιμου νερού και των νερών κολύμβησης στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στις σύγχρονες εργαστηριακές πρακτικές χημικού και μικροβιολογικού ελέγχου της ποιότητας του νερού και αποκτούν και θέτουν σε εφαρμογή στην πράξη γνώσεις στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων και μεθοδολογίας της έρευνας. Επιπλέον στόχοι του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στις διαδικασίες της Αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού, στις μεθόδους Διαπίστευσης Εργαστηρίων που να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις λειτουργίας εργαστηρίου στις Ευρωπαϊκές χώρες, στα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας, διανομής ή/και εμφιάλωσης νερού.

  Με τις γνώσεις και πρακτικές εμπειρίες που αποκτούν οι σπουδαστές είναι άριστα εξοπλισμένοι για να υπηρετήσουν τον τομέα της ποιότητας του νερού τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στη δημόσια διοίκηση.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ