Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική και Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά (ΟΚΕ & ΕΒ) – Dental and Craniofacial Bioengineering & AppliedBiomaterials (DCB & AB)

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3841/τ. Β΄/6-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 6000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.dent.auth.gr/?q=node/2551

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Dental and Craniofacial Bioengineering & Applied Biomaterials (DCB &AB)» / «Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική και Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά (ΟΚΕ & ΕΒ)» αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονων, θεμελιωδών γνώσεων σε υψηλό διεπιστημονικό επίπεδο, στην πρακτική εξειδίκευση σε ερευνητικές τεχνικές και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης ερευνητικών προβλημάτων σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. που θέλουν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα ή επαγγελματική αποκατάσταση στη βιομηχανία ή ευρύτερα στον ιδιωτικό τομέα. Το Π.Μ.Σ στην «ΟΚΕ & ΕΒ» στοχεύει στην προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.φ.) από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα από όμορες χώρες.

  Το προτεινόμενο στην Π.Μ.Σ στην «ΟΚΕ & ΕΒ» δεν αποτελούσε μέρος του Π.Μ.Σ. στην «Οδοντιατρική» που λειτούργησε την περίοδο 2003-2017, αλλά προτείνεται για να ανταποκριθεί σε διεθνείς τάσεις προαγωγής ενός ταχέος αναπτυσσόμενου ερευνητικού πεδίου «αιχμής» που αφορά στην Εμβιομηχανική και Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά τα οποία βρίσκουν ήδη εκτεταμένες εφαρμογές στα πλαίσια της Αναγεννητικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής Επιστήμης.

  Για το λόγο αυτό δίνεται στο Π.Μ.Σ. στην «ΟΚΕ & ΕΒ» διεθνές προφίλ, με γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. στην αγγλική. Αυτό παρέχει δυνατότητα προσέλκυσης φοιτητών από όλο τον κόσμο.

  Το Π.Μ.Σ. στην «ΟΚΕ & ΕΒ» καλύπτει την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία. Εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. στην «Οδοντιατρική», κατά τη διάρκεια των ετών 2003-2017, σκοπεύει να καλύψει: α) τις ανάγκες σε εξειδικευμένο, υψηλού επιπέδου επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό στα σύγχρονα επιστημονικά πεδία «αιχμής» της «Εμβιομηχανικής» και των «Εφαρμοσμένων Βιοϋλικών», και β) τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση επιστημονικού προσωπικού τόσο στον Ακαδημαϊκό χώρο, όσο και στη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης και στον ιδιωτικό τομέα ευρύτερα.

  Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι: Πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας (Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής), Πολυτεχνικών Σχολών (Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Χημικών Μηχανικών), Βιολογικών και Θετικών επιστημών (φυσικών, Χημικών, Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης Πληροφορικής κ.α) και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Επιστημών Υγείας
  Ιατρικής
  Οδοντιατρικής
  Φαρμακευτικής
  Κτηνιατρικής
  Πολυτεχνικών Σχολών
  Βιολογίας
  Θετικών επιστημών
  Επιστήμης Υλικών
  Πληροφορικής

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Κλαίρη Λαδοπούλου
  Τηλ.: 2310 999561
  Email: cladopou@dent.auth.gr