Νεότερες Μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3503/2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.med.auth.gr/content/pms-neoteres-methodoi-kai-tehnologies-sti-therapeytiki-antimetopisi-toy-sakharodi-diaviti

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. είναι η Εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας στην αντιμετώπιση οξέων και ειδικών καταστάσεων σε ασθενείς με ΣΔ, καθώς και στην αντιμετώπιση δυσρύθμιστων ασθενών με ΣΔ και ασθενών με επιπλοκές ΣΔ. Επιπλέον, αποσκοπούν στην συστηματική εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας στην σύγχρονη τεχνολογία του ΣΔ. Ταυτόχρονα, η Κλινική άσκηση στα εξειδικευμένα Ιατρεία ΣΔ του Διαβητολογικού Κέντρου, αποσκοπεί στην εκπαίδευση στην κλινική εξέταση, στην αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων, στην διάγνωση, στην κατάστρωση διαιτολογίων και στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με ΣΔ.

  Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στη χρήση εντατικού σχήματος ινσουλινοθεραπείας, αντλιών ινσουλίνης και νεότερης τεχνολογίας. Τέλος, τα μαθήματα αποσκοπούν στην εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας, ώστε να εκπαιδεύουν επαρκώς τους ασθενείς με ΣΔ. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο του ΣΔ αλλά και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας: Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας (όπως, Επισκέπτες Υγείας, Εργοθεραπευτές, Ιατρικοί Επισκέπτες, Φυσικοθεραπευτές) και άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Διατροφολογίας- Διατροφής) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Ιατρικής
  Οδοντιατρικής
  Φαρμακευτικής
  Βιολογίας
  Νοσηλευτικής
  Επισκέπτες Υγείας
  Εργοθεραπείας Ιατρικών Επισκεπτών Φυσικοθεραπείας

 • Σημειώσεις: