Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ για Στελέχη Επιχειρήσεων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2929/2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.uom.gr/mba

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business
  Administration, MBA) έχει ως αντικείμενο – σκοπό την
  παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους όλων των τμημάτων της ανώτατης
  εκπαίδευσης, στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης
  Επιχειρήσεων, ώστε να συμβάλλουν στην προαγωγή της
  γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο
  της Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως επίσης και στη συνολική ανάπτυξη και ενίσχυση των ελληνικών ιδιωτικών και
  δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών.
  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και
  ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  Το πρόγραμμα παρέχεται υπό τις ακόλουθες μορφές:
  • Κύκλος για Νέους Πτυχιούχους και
  • Κύκλος για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA).

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παν. Μακεδονίας
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Παν. Μακεδονίας