Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα των Δασικών Οικοσυστημάτων

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3842/17-10-2019 (Κανονισμός), 3231/τ.Β'/21-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.for.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης σχετικά με την «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων», την ανάπτυξη της σχετικής έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στα πλαίσια της αειφόρου εκμετάλλευσης των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και κυρίως εφαρμοσμένες περιοχές της αειφόρου ανάπτυξης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, της διαχείρισης και της προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών, και να προάγει την τεχνογνωσία και τα μεθοδολογικά εργαλεία και ερευνητικά αποτελέσματα στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κάτοχοι σχετικών τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Οικολογία- Βιοποικιλότητα- Προστατευόμενες Περιοχές
  2. Πολυλειτουργικά Παραγωγικά Δασικά Οικοσυστήματα- Αειφορική Διαχείριση Δασών

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  info@for.auth.gr