Οδοντική Χειρουργική – Αισθητικές Συντηρητικές Αποκαταστάσεις

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 6

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3594/τ.Β'/26-9-2019 (Επανίδρυση), 3783/τ. Β΄/3-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 11400

  URL Ιστοσελίδας: http://www.dent.auth.gr/?q=node/2546

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» καλύπτει τις περιοχές της Οδοντικής Χειρουργικής και της Αισθητικής Οδοντιατρικής όπως περιγράφονται συγκεκριμένα παρακάτω:

  • Ιστολογία, φυσιολογία και παθολογία των οδοντικών ιστών.
  • Εξέταση – διάγνωση – σχέδιο θεραπείας στην Οδοντική Χειρουργική-Αισθητική Οδοντιατρική και σε συνδυασμό με άλλες κλινικές ειδικεύσεις της οδοντιατρικής.
  • Μελέτη της σύγκλεισης.
  • Αιτιοπαθογένεια, διάγνωση και διαχείριση των τερηδονικών και μη τερηδονικών βλαβών των σκληρών ιστών του δοντιού.
  • Μη χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών.
  • Χειρουργικές παρασκευές σκληρών οδοντικών ιστών.
  • Θεωρητικές και κλινικές γνώσεις που αφορούν στα οδοντιατρικά βιοϋλικά και στις αρχές της εμβιομηχανικής.
  • Προστασία πολφού.
  • Αισθητικές αποκαταστάσεις μικρής και μεγάλης έκτασης.
  • Αντιμετώπιση καταγμάτων.
  • Χρήση οδοντιατρικών Laser.
  • Εφαρμογές κλινικής μικροσκοπίας.
  • Αποκαταστάσεις CAD/CAM.
  • Ικανότητα εκπόνησης ερευνητικών πρωτοκόλλων, συγγραφή επιστημονικών ερευνητικών εργασιών καθώς και βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων με κριτική προσέγγιση της βιβλιογραφίας.
  • Ικανότητα επιστημονικής τεκμηρίωσης και παρουσίασης κλινικών περιστατικών.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην οργάνωση και παρουσίαση σεμιναρίων.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη διδασκαλία προπτυχιακών φοιτητών.

  Σκοπός του ΠΜΣ «ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δυνατότητα αξιολόγησης της επιστημονικής πληροφορίας, η παροχή θεωρητικών και κλινικών γνώσεων και τέλος η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου κλινικών δεξιοτήτων με στόχο την αντιμετώπιση της παθολογίας των σκληρών ιστών και των λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων που τη συνοδεύουν. Οι πτυχιούχοι οδοντίατροι που θα συμμετέχουν θα εκπαιδευτούν σε πληθώρα εξειδικευμένων ή/και νέων γνωστικών αντικειμένων και στην αντίστοιχη έρευνα, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης, στην ανάπτυξη της οδοντιατρικής επιστήμης, στην παροχή υψηλού επιπέδου οδοντιατρικής περίθαλψης, στην εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας.

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι Οδοντιατρικών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Οδοντιατρικής

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Τηλ.: 2310 999477
  Email: olgampika@dent.auth.gr