Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2849/τ.Β΄/17-7-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.vet.auth.gr/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%83/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.M.Σ.)-(MSc):

  1. Αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στην Κτηνιατρική και ειδικότερα στην Ιατρική των ζώων συντροφιάς. Καλείται να καλύψει ανάγκες σε εξειδικευμένους κτηνιάτρους ζώων συντροφιάς, με ειδικές γνώσεις στα αντικείμενα της Χειρουργικής και της Παθολογίας.

  2. Θα είναι υψηλής ποιότητας και διεθνούς επιπέδου, ικανού να προσελκύσει ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού δυναμικού, που αναγκάζεται να καταφεύγει στο εξωτερικό για αντίστοιχες σπουδές.

  3. Φιλοδοξεί, να καταστεί πόλος έλξης επιστημόνων από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, για πραγματοποίηση Μεταπτυχιακών Σπουδών και σύγχρονης ερευνητικής δραστηριότητας στο αντικείμενο της Ιατρικής ζώων συντροφιάς.

  4. Θα διασφαλίζει, επιπλέον, τις προϋποθέσεις ώστε οι απόφοιτοι του να μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές ζώων συντροφιάς, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Ακόμη, θα μπορούν να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ειδικές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς που απαιτούν για τη λειτουργία τους ή την ανάπτυξη τους σύγχρονες γνώσεις του αντικειμένου. Επίσης, θα μπορούν να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων με στόχο την επιμόρφωση ή την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με εξειδικευμένες γνώσεις Ιατρικής ζώων συντροφιάς.

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μόνο πτυχιούχοι Τμημάτων/Σχολών Κτηνιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Κτηνιατρικής

 • Ειδικεύσεις:

  1. Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς
  2. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς
  3. Αναισθησιολογία-Εντατική Θεραπεία Ζώων Συντροφιάς

 • Σημειώσεις: