Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Πόλη: ΚΟΖΑΝΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3745/τ.Β΄/31-08-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://nured.uowm.gr/metaptichiakes/titli-pms/pmsedad/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στην οργάνωση της Διοίκησης και στη διαχείριση της Επικοινωνίας, καθώς και στην εκπαίδευση αποτελεσματικών Ηγετών στη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στις Επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς. Στόχος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική εκπαίδευση και η έρευνα. Η εκπαίδευση, η έρευνα και οι πρακτικές ασκήσεις προσανατολίζονται σε ζητήματα απόχτησης εμπειρίας μέσα από την εφαρμογή της γνώσης των εργαλείων και των συστημάτων με θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση σε κάθε πεδίο της διοίκησης, στη Βελτίωση και ανάπτυξη της επικοινωνίας, στην ανάδειξη ηγετικών προσωπικοτήτων, στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων, στην επίλυση και αποφυγή συγκρούσεων, στη βελτιστοποίηση της απόδοσης στις μεθόδους λήψης αποφάσεων, διαχείρισης κρίσεων σε επικείμενες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στην εταιρική διακυβέρνηση, στην ηθική των οργανισμών και των επιχειρήσεων, στην ηγεσία, στη γραφειοκρατική οργάνωση και νομοθεσία.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Π.Μ.Σ. “Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Eπικοινωνία και Hγεσία”
  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  Σχολή Οικονομικών Επιστημών
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Κοίλα Κοζάνης
  50100, Κοζάνη
  τηλ. επικ 24610 68157 – 68221  (ώρες εξυπ 11πμ-1μμ εργάσιμες ημέρες)
  Υπ. Ελισάβετ Αποστολίδου

  E-mail:  hrmcl@uowm.gr