Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία(Msc in Ethnomusicology and Cultural Anthropology)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2643 Β'2018

  URL Ιστοσελίδας: http://www.music.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/programmata-metaptyxiakon-spoydon/pms-e8nomoysikologia-kai-politismiki-an8rwpologia.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Μουσική και κουλτούρα: εθνομουσικολογικές και ανθρωπολογικές διαστάσεις (Music and culture:ethnomusicological and anthropological perspectives)
  2. Εκτέλεση/ερμηνεία της παραδοσιακής μουσικής (Performance of traditional music)

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 2100 ευρώ για την ειδίκευση Μουσική&Κουλτούρα… -2800 ευρώ για την ειδίκ.Εκτέλεση/Ερμηνεία της παρ.μουσ(700 ανά εξάμηνο)