Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εργατικό Δίκαιο

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄2055/07-06-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών ή αναγνωρισμένων Νομικών Σχολών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος