Διερμηνεία και Μετάφραση

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3774/τ. Β΄/3-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://gp.enl.auth.gr/el/postgraduate/msc-5

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο της Διερμηνείας και της Μετάφρασης σύγχρονων γλωσσών μέσω της άριστης κατάρτισης επιστημόνων με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και δεξιότητες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου για να καλύψει τις υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές μεταφραστικές και διερμηνευτικές ανάγκες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

  Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

  – Η επιμόρφωση των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε ειδικές γνώσεις και τεχνικές διερμηνείας και μετάφρασης, με παράλληλη ενίσχυση της αυτοσυνειδησίας τους όσον αφορά τον καίριο κοινωνικό τους ρόλο και της ικανότητάς τους να προσαρμόζονται στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες σύγχρονες συνθήκες.

  – Η κατάρτιση επιστημόνων και επαγγελματιών που θα διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για την κάλυψη των αναγκών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  – Η προώθηση και ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας σε ευρωπαϊκό και γενικότερα διεθνές επίπεδο, με παράλληλη προώθηση της πολυγλωσσίας και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας.

  – Η προώθηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την έρευνα και την πρακτική στο πεδίο της πολύγλωσσης επικοινωνίας και ειδικότερα της διερμηνείας, της μετάφρασης και της πολιτισμικής διαμεσολάβησης.

  – Η συνεργασία με την ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα και η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μεταφρασεολογίας.

  – Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού Πανεπιστημίου έναντι των Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

  Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους του Ελληνικού Πανεπιστημίου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα, ώστε να μην οδηγηθούν σε ιδρύματα του εξωτερικού.

  Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης Διερμηνείας αποκτούν δεξιότητες στη θεωρία και δεοντολογία της διερμηνείας, τη μεθοδολογία έρευνας, τη διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία, την ιστορία της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη πολιτική οικονομία και τις πολιτικές επιστήμες, καθώς και δεξιότητες υψηλού επιπέδου στις γλώσσες εργασίας τους. Οι φοιτητές αποκτούν πρακτική εμπειρία του επαγγέλματος μέσω πρακτικής άσκησης που συνεπάγεται προετοιμασία και συμμετοχή σε διερμηνεία εκδηλώσεων για τουλάχιστον πέντε ημέρες εργασίας. Τέλος, αποκτούν ερευνητική εμπειρία μέσω της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

  Οι απόφοιτοι της ειδίκευση Μετάφρασης αποκτούν δεξιότητες στη μεταφρασεολογία, τη γλωσσολογία, τη δεοντολογία της μετάφρασης, τη μεθοδολογία έρευνας, την τεχνολογία πληροφορικής, τη μετάφραση γενικών και ειδικών κειμένων, την ορολογική τεκμηρίωση και τις πολιτικές ή οικονομικές επιστήμες. Οι φοιτητές αποκτούν πρακτική εμπειρία του επαγγέλματος μέσω πρακτικής άσκησης που συνεπάγεται 300 ώρες εργασίας σε μεταφραστικό γραφείο. Τέλος, αποκτούν ερευνητική εμπειρία μέσω της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Διερμηνεία
  2. Μετάφραση

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πολιτικών Επιστημών

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία