Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Πόλη: ΛΕΣΒΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2778/Β’/12.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1200

  URL Ιστοσελίδας: https://geography.aegean.gr/geoinformatics/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Γεωγραφία με έμφαση στις εφαρμογές της Γεωπληροφορικής, ήτοι των ζητημάτων του γεωγραφικού χώρου και των σύγχρονων προσεγγίσεων διαχείρισης των με αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών της Επιστήμης Γεωγραφικών Πληροφοριών.

  Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών/τριών υψηλής ειδίκευσης, ικανών να συμβάλουν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Γεωπληροφορικής για την επίλυση γεωγραφικών προβλημάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των πεδίων έρευνας της γεωγραφίας.

  Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο προαναφερθέν αντικείμενο.
  • Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών γνώσεων με τις διεθνείς των σχετικών επιστημών, ερευνητικών ειδικεύσεων και ειδικοτήτων.
  • Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών γνώσεων με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και τα ιδιαίτερα χωρικά της προβλήματα.
  • Η παραγωγή ερευνητικών στελεχών με σύγχρονες ανταγωνιστικές γνώσεις στην ενιαία ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΤΑΓΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΑΤΑΠ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Σ.Ε.Ι.), ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)

 • Ειδικεύσεις:

  1. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου
  2. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων
  3. Γεωπληροφορική

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία: τηλ. 2251036472, e-mail. geoinformatics@aegean.gr και secr-geo@aegean.gr