Βιολογία της Άσκησης (Biology of Physical Activity)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2555 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.phed.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiakos-kyklos-spoydon/biologia-ths-askhshs.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Αθλητιατρική – Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση (Sport Medicine-Sport Physical Therapy and Rehabilitation)
  2. Αθλητική Βιομηχανική – Κινησιολογία και Εργονομία (Sport Biomechanics Kinesiology and Ergonomy)