Οφθαλμολογία

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: τέσσερα (4) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες
Επικέντρωση σε βασικές επιστήμες (Οπτική, Ανατομία, Ιστολογία, Φυσιολογία), εξέταση ασθενούς, Ιστορικό, Παθολογία πρόσθιου ημιμόριου, χειρουργική πρόσθιου ημιμορίου και μικρές επεμβάσεις βλεφάρων.
Ειδική Εκπαίδευση: τριάντα (30) μήνες
– Τέσσερα (4) πεδία: εννέα (9) μήνες αμφιβληστροειδής, έξι (6) μήνες γλαύκωμα, έξι (6) μήνες παιδοοφθαλμολογία, τρεις (3) μήνες κερατοειδής.
– Δύο (2) τρίμηνα κατ’ επιλογήν στα εξής πιστοποιημένα -κατά προτεραιότητα- τμήματα: αμφιβληστροειδή, κερατοειδή, βασική εκπαίδευση, γλαύκωμα, παιδοοφθαλμολογία, Οφθαλμοπλαστική – δακρυϊκή συσκευή –
κόγχος – βλέφαρα, Ενδοφθάλμιες φλεγμονές, Διαθλαστική χειρουργική, Νευροοφθαλμολογία.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία