Εσωτερική Παθολογία

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση:είκοσι τέσσερις (24) μήνες
Τετράμηνη (4μηνη) εκπαίδευση σε επείγοντα παθολογικά περιστατικά και στη βραχεία νοσηλεία, δίμηνη (2μηνη) εκπαίδευση σε μονάδες εντατικής θεραπείας/αυξημένης φροντίδας/εμφραγμάτων και δεκαοκτάμηνη (18μηνη) εκπαίδευση στην Παθολογική Κλινική με υποχρεωτική ενασχόληση στα Παθολογικά Εξωτερικά Ιατρεία. Ειδική εκπαίδευση: τριάντα έξι (36) μήνες
Συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση σε Παθολογική Κλινική με άσκηση τριών (3) διμήνων σε συναφείς ειδικότητες και εξειδικεύσεις της εσωτερικής παθολογίας, τόσο στην Κλινική όσο και τα εξωτερικά ιατρεία ή σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Κέντρα Υγείας).
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία