Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πόλη: ΧΙΟΣ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2884/Β΄/19.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
  1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.) ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΤΑΓΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΑΤΑΠ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Σ.Ε.Ι.) ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Συνεργαζόμενα τμήματα:

<ol>
<li>ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ</li>
<li>ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ</li>
<li>ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ</li>
</ol>

Σημειώσεις:

Επικοινωνία

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: sdpt_gram@chios.aegean.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2271035322

Περιγραφή

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Διοίκησης  Επιχειρήσεων, Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η μεταπτυχιακή κατάρτιση στη στρατηγική διοίκηση τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων φιλοξενίας.

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η βασική εκπαίδευση και η συστηματική κατάρτιση των φοιτητών πάνω σε διάφορα ζητήματα σχετικά με τον τουρισμό και ειδικότερα με τη στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης και τη διοίκηση των μονάδων φιλοξενίας.

Μέσα από τη μελέτη και τη διεπιστημονική ανάλυση των θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων των διαφόρων επιστημονικών κλάδων όπως είναι η Οικονομία, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η επιστήμη του Περιβάλλοντος, η Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Πληροφορική και το Μάρκετινγκ, οι φοιτητές αποκτούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, προκειμένου να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα του τουριστικού φαινομένου, διευρύνοντας τις γνώσεις τους, οξύνοντας την κριτική τους ικανότητα και διαμορφώνοντας μια πολύ-επιστημονική άποψη για τα τουριστικά θέματα.

ΕΣΠΑ