Επιστήμη Δεδομένων

Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 6.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: ΦΕΚ2432/26-06-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

For the full-time program: Excellent recent graduates, or midcareer professionals looking to upskill, with
strong technical/math skills, from engineering, mathematics, statistics, finance, economics, operations
research, and computer science. Prospective students get excited about gathering, measuring and analyzing
information and want to focus on quantitative, computational methods to unlock the potential of data
assets to reveal patterns, make predictions and improve decision-making. All applicants should have
demonstrated academic success as evidenced by undergraduate and graduate courses and grades. Recent
programming experience and basic knowledge of computing are necessary.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (2 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (4 εξάμηνα)
Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 6000 ευρώ (πλήρης), 7500 ευρώ (μερική)

Περιγραφή

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη Δεδομένων» έχει ως
γνωστικό αντικείμενο τη διεπιστημονική περιοχή της
Επιστήμης Δεδομένων.