ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Κλάδος Επιχείρησης: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝ

Σύντομη Περιγραφή: Η εταιρεία αναπτύσσει, κατασκευάζει και λειτουργεί έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, Φωτοβολταϊκά πάρκα) και συστήματα Αποθήκευσης και Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αντλησιοταμιευτικούς Σταθμούς, Συσσωρευτές )

Διεύθυνση: Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ

Αριθμός: 25

Ταχ. Κώδικας: 54655

Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310426808

Email: info@ecen.gr

URL: https://www.ecen.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι