ΜΕΤΡΙΚ

Κλάδος Επιχείρησης: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Σύντομη Περιγραφή: Οικοδομικές άδειες, μελέτες, οικονομοτεχνικές εκθέσεις, πραγματογνωμοσύνες

Διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑ

Αριθμός: 88

Ταχ. Κώδικας: 54623

Πόλη: ΘΕΣΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2313086294

Email: kamakas@metrik.gr

URL: https://www.metrik.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι