Ημέρες Καριέρας 2016

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος για 4η συνεχή χρονιά η εκδήλωση

“Ημέρες Καριέρας – Job Fair 2016”

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 16 & 17 Μαΐου 2016 από το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Πανευρωπαϊκό φοιτητικό οργανισμό BEST Thessaloniki στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου.

Στόχος της εκδήλωσης, είναι η σύνδεση του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο των αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζεται από πολλές εταιρίες της αγοράς εργασίας, οι οποίες αναζητούν συχνά  τους αποφοίτους μας για πρόσληψη.

Στις ημέρες καριέρας, συμμετείχαν 55 κορυφαίες εταιρίες από διάφορους κλάδους (κατασκευαστικό, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, λιανεμπόριο κλπ.) τόσο της Ελλάδας όσο  και του εξωτερικού, που αναζητούν προσωπικό για άμεση ή μελλοντική συνεργασία.

Στον ίδιο χώρο, λειτουργούσε  παράλληλα  και τις δύο ημέρες και  έκθεση των  εταιρειών, στο JobFair 2016, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με  εκπροσώπους των εταιρειών  και να ενημερωθούν για τις προοπτικές εργασίας στον αντίστοιχο κλάδο. To JobFair 2016 ήταν ανοιχτό για όλους τους φοιτητές και απόφοιτους των ελληνικών πανεπιστημίων. Επίσης  και τις δύο μέρες των ημερών καριέρας,  πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις, αλλά και workshops σχετικά με την εύρεση εργασίας.

Και η φετινή εκδήλωση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για τους τελειόφοιτους και απόφοιτους του πανεπιστημίου, να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με στελέχη επιχειρήσεων, καθώς   είχαν συνολικά  προγραμματιστεί πάνω από 1.500 ραντεβού για συνεντεύξεις τελειόφοιτων και απόφοιτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να δώσουν το βιογραφικό τους, να δικτυωθούν, να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας, αλλά και να αποκομίσουν χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις προοπτικές απασχόλησης σε συγκεκριμένες εταιρείες.

Διοργανωτές: Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ  – BEST Thessaloniki