Ημέρες Καριέρας 2014

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης διοργάνωσης, πραγματοποίησε και φέτος την εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας 2014» στις 4 και 5 Ιουνίου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Στόχος της διοργάνωσης ήταν η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και η δημιουργία μιας πρώτης επαφής των τελειοφοίτων και αποφοίτων του ΑΠΘ με τον κόσμο της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων.

Αξιοσημείωτη ήταν και φέτος η μεγάλη ανταπόκριση τόσο από τις εταιρείες όσο και από υποψηφίους, αφού συνολικά συμμετείχαν 60 εταιρείες από διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.700 συνεντεύξεις με 400 τελειοφοίτους και αποφοίτους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από την αξιολόγηση των υποψηφίων προκύπτει ότι το 78% των συμμετεχόντων έκρινε την εκδήλωση από αρκετά έως πολύ ικανοποιητική, ενώ το 66% κρίνει σημαντική και ιδιαίτερα χρήσιμη τη συμβολή της στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.  Αναφορικά με την πραγματοποίηση παρόμοιων εκδηλώσεων στο μέλλον, σχεδόν το σύνολο των υποψηφίων (96%) απάντησε θετικά.

Αντίστοιχα, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δήλωσαν σε ποσοστό 95% ιδιαίτερα ικανοποιημένες από την εκδήλωση, αφού το 59% έκρινε το επίπεδο των υποψηφίων από υψηλό έως πολύ υψηλό, ενώ το 100% επιθυμεί τη διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων στο μέλλον. Στα σημαντικότερα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντάσσεται το ότι το 64% των επιχειρήσεων κάλεσαν υποψηφίους και σε δεύτερη συνέντευξη. Αναφορικά με την εύρεση εργασίας, δύο εβδομάδες μετά την εκδήλωση ένα 10% δήλωσε ότι προέβη σε κάποια πρόσληψη, και το 86% δήλωσε ότι είδε κάποιον υποψήφιο με τον οποίο θεωρεί πιθανό να έχει μελλοντική συνεργασία.

Τέλος, σε συνέχεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί, όπως και πέρσι, δεύτερη αξιολόγηση επίτευξης στόχου έξι μήνες μετά, ώστε να διαπιστωθεί αν έγιναν περαιτέρω προσλήψεις, καθώς και αν διατηρήθηκαν οι θέσεις εργασίας. 

Η εκδήλωση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου για την Υποστήριξη της Απασχόλησης (ΤΟ.Π.Σ.Α.) «Πολιτισμός: η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη», καθώς και της πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΑΠΘ».