Πιπινιά Ιουλία

 • Όνομα: Ιουλία

  Επίθετο: Πιπινιά

  Σχολή: Καλών Τεχνών

  Τμήμα: Θεάτρου

  Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

  Email: ipipinia@thea.auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα: Ναι

  Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό: Ναι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι