Πεταλά Μαρία

 • Όνομα: Μαρία

  Επίθετο: Πεταλά

  Σχολή: Πολυτεχνική

  Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310996208

  Email: petala@civil.auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα: Ναι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι