Καλογερέσης Αθανάσιος

 • Όνομα: Αθανάσιος

  Επίθετο: Καλογερέσης

  Σχολή: Πολυτεχνική

  Τμήμα: Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: https://zcal.co/i/kEW58SKC

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310995498

  Email: kaloger@plandevel.auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα: Ναι

  Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό: Ναι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι