ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ Υ.Δ. (2-31/5/2023)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., που αφορά σε Υ.Δ. ελληνικών ΑΕΙ για χρηματοδότηση της διδακτορικής διατριβής τους, σε ένα επιστημονικό πεδίο ή υποπεδίο μίας από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές:

ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες
ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής
ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες
ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια
ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Η υποτροφία χορηγεί μηναίο επίδομα ύψους 900 €, με διάρκεια από 23 έως 36 μήνες, κατ’ ανώτατο όριο, ανάλογα με την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (από 01.04.2022 έως και την προθεσμία υποβολής της αίτησης υποτροφίας).

Η αίτηση υποβάλλεται από 2 έως 31 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00

"Erasmus Careers" Staff Training "Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling." 

Workshop on Geometric Control and Mechanics" στο ACT (American College of Thessaloniki), 5-6 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Προκηρύξεις Υποτροφιών Κληροδοτημάτων ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024