Πρότυπο Αναμονής

Νοσοκομείο:

Διεύθυνση Υγείας: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης

Θέσεις: 3

Αιτήσεις σε Αναμονή: 15

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.google.com