Ρευματολογία

Νοσοκομείο: ΚΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση Υγείας: Αττικής (Κεντρικού Τομέα)

Θέσεις: 6

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=18051&Itemid=756

Ιατρική Ειδικότητα: ΚΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ,Αττικής (Κεντρικού Τομέα),26451,1,2023-07-19 12:12:34,2023-07-19 09:12:34,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση: Δύο (2) έτη Παθολογία
Ειδική εκπαίδευση: Τέσσερα (4) έτη Ρευματολογία
,Ρευματολογία,,publish,closed,closed,,revmatologia,,,2023-07-19 12:12:34,2023-07-19 09:12:34,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26451,0,medspecialties,,0,raw