Ρευματολογία

Νοσοκομείο: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Διεύθυνση Υγείας: Λάρισας

Θέσεις: 3

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=121

Ιατρική Ειδικότητα: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,Λάρισας,26451,1,2023-07-19 12:12:34,2023-07-19 09:12:34,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση: Δύο (2) έτη Παθολογία
Ειδική εκπαίδευση: Τέσσερα (4) έτη Ρευματολογία
,Ρευματολογία,,publish,closed,closed,,revmatologia,,,2023-07-19 12:12:34,2023-07-19 09:12:34,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26451,0,medspecialties,,0,raw