Ρευματολογία

Νοσοκομείο: ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Υγείας: Θεσσαλονίκης

Θέσεις: 4

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=128

Ιατρική Ειδικότητα: ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,Θεσσαλονίκης,26451,1,2023-07-19 12:12:34,2023-07-19 09:12:34,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση: Δύο (2) έτη Παθολογία
Ειδική εκπαίδευση: Τέσσερα (4) έτη Ρευματολογία
,Ρευματολογία,,publish,closed,closed,,revmatologia,,,2023-07-19 12:12:34,2023-07-19 09:12:34,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26451,0,medspecialties,,0,raw