Ρευματολογία

Νοσοκομείο: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Διεύθυνση Υγείας: Ηρακλείου

Θέσεις: 4

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=577&Itemid=905&lang=el

Ιατρική Ειδικότητα: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου,Ηρακλείου,26451,1,2023-07-19 12:12:34,2023-07-19 09:12:34,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση: Δύο (2) έτη Παθολογία
Ειδική εκπαίδευση: Τέσσερα (4) έτη Ρευματολογία
,Ρευματολογία,,publish,closed,closed,,revmatologia,,,2023-07-19 12:12:34,2023-07-19 09:12:34,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26451,0,medspecialties,,0,raw