Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου

Νοσοκομείο: ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΓΝ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση Υγείας: Αττικής (Κεντρικού Τομέα)

Θέσεις: 4

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=18051&Itemid=756

Ιατρική Ειδικότητα: ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΓΝ ΑΘΗΝΩΝ,Αττικής (Κεντρικού Τομέα),26455,1,2023-07-19 12:13:37,2023-07-19 09:13:37,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες
Δώδεκα (12) μήνες Ψυχιατρική
Έξι (6) μήνες Νευρολογία, κατά προτίμηση σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο ή σε Γενικό Νοσοκομείο που διαθέτει Παιδιατρική Κλινική.
Ειδική εκπαίδευση: σαράντα δύο (42) μήνες
Είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε Υπηρεσίες Εξωτερικών Ασθενών όπως: εξωτερικά ιατρεία παιδοψυχιατρικών τμημάτων -κλινικών, κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.
Εννέα (9) μήνες σε τμήμα ενδονοσοκομειακής νοσηλείας.
Εννέα (9) μήνες Συμβουλευτική Διασυνδετική Παιδοψυχιατρική (ο χρόνος της διασυνδετικής μπορεί να κατανεμηθεί ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε κέντρου στην κάλυψη περιστατικών διασυνδετικής, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου της ειδικότητας).
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
,Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου,,publish,closed,closed,,psychiatriki-paidiou-kai-efivou,,,2023-07-19 12:13:37,2023-07-19 09:13:37,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26455,0,medspecialties,,0,raw