Ψυχιατρική

Νοσοκομείο: Κρατικό Θεραπευτήριο - Κέντρο Υγείας Λέρου

Διεύθυνση Υγείας: Δωδεκανήσου

Θέσεις: 10

Αιτήσεις σε Αναμονή: 1

Ιατρική Ειδικότητα: Κρατικό Θεραπευτήριο - Κέντρο Υγείας Λέρου,Δωδεκανήσου,26446,1,2023-07-19 12:11:12,2023-07-19 09:11:12,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση: δώδεκα (12) μήνες
Έξι (6) μήνες στην Παθολογία και μετά την ολοκλήρωση της ακολουθούν
Έξι (6) μήνες στη Νευρολογία
Ειδική εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες στην Κλινική Ψυχιατρική, εκ των οποίων:
α. Τρεις (3) μήνες στην Ψυχιατροδικαστική,
β. Τρεις (3) μήνες στη Διασυνδετική Ψυχιατρική,
γ. Τρεις (3) μήνες στην Ψυχογηριατρική,
δ. Τρεις (3) μήνες στην Ψυχιατρική των Εξαρτήσεων,
ε. Τρείς (3) έως έξι (6) μήνες στην Κοινοτική Ψυχιατρική -
πρώιμη παρέμβαση (σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας ή σε
ενδιάμεσες Ψυχιατρικές δομές) και
στ. έως τρεις (3) μήνες στην Παιδοψυχιατρική και Ψυχιατρική Εφήβων.
Από το β’ εξάμηνο του 2ου έτους, ο ειδικευόμενος συνιστάται να εκπαιδεύεται - εξοικειώνεται, παράλληλα με την λοιπή άσκηση του και στην Ψυχοθεραπεία.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
,Ψυχιατρική,,publish,closed,closed,,psychiatriki,,,2023-07-19 12:11:12,2023-07-19 09:11:12,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26446,0,medspecialties,,0,raw