Πνευμονολογία – Φυματιολογία

Νοσοκομείο: Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Άρτας

Διεύθυνση Υγείας: Ιωαννίνων

Θέσεις: 3

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.php.gov.gr/enimerosi/iatrikes-eidikotites

Ιατρική Ειδικότητα: Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Άρτας,Ιωαννίνων,26452,1,2023-07-19 12:12:52,2023-07-19 09:12:52,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες
Ένα (1) έτος Παθολογία (κατά την έναρξη της ειδικότητας σε Κλινική αναγνωρισμένη ως κατάλληλη για τη χορήγηση πλήρους χρόνου ειδίκευσης)
Έξι (6)μήνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Ειδική εκπαίδευση: σαράντα δύο (42) μήνες
Τριάντα (30) μήνες Κλινική Πνευμονολογία.
Το τελευταίο δωδακάμηνο κατανέμεται ως ακολούθως:
Α. Τρεις (3) μήνες σε:
1. Εργαστήριο Πνευμονικών Λειτουργικών δοκιμασιών (Μέτρηση Στατικών - Δυναμικών Όγκων και Διαχυτικής ικανότητας-Έλεγχος αναπνευστικών μυών - Έλεγχος Βρογχικής Υπεραντιδραστικότητας και Φλεγμονής των Αεραγωγών). Διενέργεια και Ερμηνεία.
2. Εργαστήριο Απεικόνισης Θώρακα (Αξονική Τομογραφία Θώρακος - Μαγνητική -Υπερηχογράφημα θωρακικού τοιχώματος)
3. Εργοσπιρομετρία (Διενέργεια και Ερμηνεία)
Β. Τρεις (3) μήνες σε Εργαστήριο Βρογχοσκοπήσεων που εφαρμόζει όλες τις διαγνωστικές τεχνικές
Γ. Τρεις (3) μήνες εργαστήριο Ύπνου (Διενέργεια και ερμηνεία Υπνογραφήματος)
Δ. Τρεις (3) μήνες κατ’ επιλογήν σε Ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία - Ειδικές Μονάδες ή Τμήματα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της πνευμονολογίας- φυματιολογίας όπως: Εξωτερικά Ιατρεία: (Διακοπής Καπνίσματος- Άσθματος - Βρογχεκτασιών - Πνευμονικής ίνωσης -
Ανοσοανεπαρκειών-Γενικό - και κάθε άλλο συναφές), Μονάδες: (Κυστικής Ίνωσης Ενηλίκων -Ανθεκτικής Φυματίωσης- Πνευμονικής Υπέρτασης- Πνευμονικής Αποκατάστασης - Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας - Μεταμόσχευσης πνευμόνων και κάθε άλλης συναφούς),Τμήματα: (Θωρακοχειρουργικό- Ογκολογικό-Καρδιολογικό -
Μαιευτικό- και κάθε άλλο συναφές).
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
,Πνευμονολογία - Φυματιολογία,,publish,closed,closed,,pnevmonologia-fymatiologia,,,2023-07-19 12:12:52,2023-07-19 09:12:52,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26452,0,medspecialties,,0,raw